Styrelse & Revisor

Styrelsens övergripande ansvar är att för aktieägarnas räkning förvalta Bolaget på ett sätt så att ägarnas intresse av en långsiktig god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt. Styrelsen har inte utsett något revisionsutskott, men en valberedning vars uppgift är att lämna förslag på styrelse inför årsstämman 2017. Det har hållits 12 st protokollförda styrelsemöten under 2015, inklusive ett konstituerande i Bringwell AB. Styrelsen har träffat bolagets ansvarige revisor vid två tillfällen då genomgång gjorts av de noteringar som revisor haft uppe under årets revision.

Styrelsen består idag av fem personer.

 

Catherine Röhstö Sahlgren

Styrelsens ordförande sedan 2014
Styrelseledamot sedan 2010
Född 1962

Övriga nuvarande uppdrag: VD Selecta AB, MD Selecta Norra Europa (Norden, Baltikum och Benelux) och därmed påföljande styrelseroller i de olika landsbolagen, Styrelseledamot Arkitektkopia.
Tidigare erfarenheter: VD Euroseek, Kedjedirektör för Pressbyråkedjan
Utbildning: Civilekonom

Aktier i bolaget: 127 069

Bengt Julander

Bengt

Styrelseledamot sedan 2016

Född 1953

Övriga nuvarande uppdrag: CEO i Linc AB, Styrelseledamot i bl a Eriksbergskliniken AB, nWise AB, Pharmalink AB, Proequo AB, Stille AB, Swevet AB, Unimedic AB.

Aktier i Bolaget: 30 000 000

Lars Holmström

Styrelseledamot sedan 2013
Född 1942

Övriga nuvarande uppdrag: styrelseledamot i Estrella/Maarud AS, Food Radar Systems AB, Fastighets AB Eleonor, styrelseordförande i Mor Matilda AB.
Tidigare erfarenheter: Lång erfarenhet av VD-och koncernledningsarbete inom Abba Seafood AB, Estrella AB och Freia Marabou AB. Flertalet styrelseuppdrag inom Volvo, Orkla och Freia Marabou.
Utbildning: Ekonom

Aktier i bolaget: 0

Dag J. Opedal

Styrelseledamot sedan 2013
Född: 1959

Övriga nuvarande uppdrag: Executive Advisor för FSN Capital Partners AS. Styrelseledamot i bolag som Telenor ASA, Vizrt Ltd, Kavli Holding AS, Kirkens Nødhjelp, Nammo AS, Odin Forvaltning AS, Bertel O. Steen Holding og Invest AS, Cosmetic Group AS och Validus AS.

Aktier i Bolaget: 0

Patric Jabet

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1979

Övriga nuvarande uppdrag: Partner, FSN Capital Partners AB, Styrelseledamot i bl a VITA AS med relaterade bolag, Fitness World A/S med relaterade bolag, samt i Penny Holding AS (fd Validus AS).

Utbildning: M.Sc. i Industrial Management and Engineering, Lund, B.Sc in Business and Economics, Lund

Aktier i Bolaget: 0

 

 Revisorer


PriceWaterhouse Coopers AB omvaldes som Bringwells revisor vid ordinarie bolagsstämma i april 2016 med huvudansvarig Auktoriserad revisor Magnus Brändström. Född 1962.