Aktiekapital

År Förändring Nom belopp, kr/aktie Totalt antal aktier Totalt aktiekapital, kr
1994 Bolagets bildande 100 500 50 000
1996 Nyemission 100 2 000 200 000
 1997 Split 100:1 1 200 000 200 000
 1997 Nyemission 1 300 000 300 000
1997 Nyemission 1 500 000 500 000
1997 Split 5:1 0,2 2 500 000 500 000
1997 Nyemission 0,2 3 350 000 670 000
1998 Nyemission 0,2 4 145 000 829 000
1999 Nyemission 0,2 7 371 750 1 474 350
1999 Nyemission 0,2 8 106 750 1 621 350
2000 Nyemission 0,2 10 110 750 2 022 150
2002 Nyemission 0,2 12 597 750 2 519 550
2002 Nyemission 0,2 15 626 750 3 125 350
2003 Nyemission 0,2 17 626 750 3 525 350
2003 Nyemission 0,2 35 376 750 7 075 350
2004 Konverterat skuldebrev 0,2 37 376 750 7 475 350
2004 Lösen teckningsoptioner 0,2 38 376 750 7 675 350
2004 Nyemission 0,2 41 805 321 8 361 064,20
2004 Nyemission 0,2 51 885 433 10 377 086,60
2004 Nyemission 0,2 54 885 433 10 977 086,60
2004 Nyemission 0,2 56 485 433 11 297 086,60
2005 Nyemission 0,2 57 985 433 11 597 086,60
2005 Nyemission 0,2 80 579 606 16 115 921,20
2005 Nyemission 0,2 87 031 230 17 406 246
2005 Nyemission 0,2 92 415 846 18 483 169,2
2005 Lösen teckningsoptioner 0,2 95 107 596 19 021 519,20
2005 Lösen teckningsoptioner 0,2 95 749 596 19 149 919,2
2006 Nyemission 0,2 113 931 416 22 786 283,2
2006 Nyemission 0,2 145 847 948 29 169 589,6
2007 Apportemission 0,2 163 495 007 32 699 001,49
2007 Nyemission 0,2 171 590 246 34 318 049,20
2007 Nyemission 0,2 214 487 807 42 897 561,4
2007 Nyemission 0,2 238 124 170 47 624 834
2007 Apportemission 0,2 252 669 624 50 533 924,80
2010 Kvittningsemmission 0,2 258 225 180 51 645 036