Aktieägare

Aktieägare per 31 mars , 2017.
Uppdateras varje kvartal. Nästa uppdatering 16 juli, 2017.
Antal aktier Ägarandel (%) Förändring sedan 2016-12-30
MOLLY HOLDING AS (fd VALIDUS AS) 77 287 482 29,93% 0
SEB 56 000 000 21,69%  0
LINC AB 30 000 000 11,62% 0
JP MORGAN SECURITIES LLC 13 855 972 5,37% 0
JOHANSSON HUBERT 12 091 312 4,68% – 166 700
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET AVANZA PENSION 10 931 743 4,23% + 189 014
MAXVECTOR OÜ 9 520 057 3,69% + 346 004
SUNVECTOR OÜ 7 000 000 2,71%
SVENSSON SIGBJÖRN 3 650 000 1,41% + 300 000
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 3 350 913 1,30% – 640 429
PORT CAPITAL AB 2 113 439 0,82% – 273 983
SKANDIA FÖRSÄKRINGS AB 1 964 388 0,76% – 33 636
LCL LIFE & PENSION LTD 1 662 222 0,64% 0
MATTSSON SVEN 1 454 546 0,56% 0
HANDELSBANKEN LIV 1 198 320 0,46% 0
Summa 15 största aktieägare 232 080 394 89,87%
Summa övriga 26 144 786 10,13%
Totalt antal aktier 258 225 180 100%