Er du stresset?

Fakta om, 20 Apr 2016: Stress på jobben kan ramme de fleste mennesker på alle nivåer i arbeidslivet. Stress påvirker individers helse og sikkerhet, men også organisasjoners og økonomiens ”helse”. Nesten hver fjerde arbeidstager i Europa, er rammet av stress og i følge forskning, står stress for mellom 50 og 60 % av det totale fraværet.

Begynn å lese

Stress og utmattelsessyndrom

Er dette nye sykdommer eller nytt navn på gamle sykdommer? Den fysiske reaksjonen er uforandret. Hva som skjer i kroppen er den samme reaksjonen som alltid har vært. Vi er rustet til å takle stress – om det er kortvarig og følges av en restiturering.

Stressreaksjonen er en naturlig reaksjon, som settes igang når man trenger ekstra ressurser. Hjertet pumper raskere, pulsen øker, mere blod føres ut til musklene og hjernen frigjør hormoner og signalsubstanser – som fører til at kroppen settes i høyeste beredskap. Stressreaksjonen har eksistert like lenge som mennesket og bidrar til at vi har overlevd. Ennå i dag reagerer våre kropper på ukontrollbare og uforutsigbare hendelser. Stressreaksjoner kan til og med utløses av en sjef som stiller urimelige krav, dødsfall i familien eller tog som innstilles og som endrer hele reiseplanen.

Om nedsatt ytelse ved stress

Stress på et visst nivå hjelper oss til å prestere bedre, være mer skjerpet, oppmerksomme og effektive. Det kan f.eks. handle om å prestere bedre når man er litt nervøs eller er mer fokusert på å få unnagjort en oppgave som har en deadline. Men hvis belastningen overstiger en viss grense, skjer det motsatte, og bidrar til redusert ytelsesevne. Nedsatt ytelsesevne kan føre til redusert initiativ og kapasitet ved aktivitet, men også ekstraordinær utmattelse etter en anstrengelse. Man kan f.eks. føle seg trett, svak og ute av stand til å utføre visse oppgaver.

Signale på at du stresser;

  • Tretthet
  • Oftere sint og irritert
  • Føle seg svak og matt
  • Uro