Sambucol

Sambucol

Sambucol

Sambucol innholder en standardisert ekstrakt av svarte hyllebær. Svarthyllekstrakt kan støtte et normalt immunsystem og hjelpe ved lette forkjølelsessymptomer.

Utviklet av forskere
Svarte hyllebær inneholder noen av de sterkeste antioksidantene som forekommer i naturen, og bærene kan brukes hele året som en støtte til et normalt immunsystem. Virkningen av svarte hyllebærs effekt på immunsystemet var bakgrunnen for at virologen Dr. Madeleine Mumcuoglu startet forskning på dette området.

Arbeidet resulterte i en ekstrakt fra svarte hyllebær: AntiVirin®. Denne  ekstrakten har en unik formulering og utvinningsprosess som bevarer og maksimerer bærenes naturlige forekommende helsemessige fordeler.

Flere studier fulgte, både in-vitro og etterhvert også flere kliniske studier med dobbelt blinde placebokontrollerte grupper. I en studie* fikk gruppen som tok Sambucol, færre dager med feber, raskere bedring i symptomer og færre sykedager (2,7 mot 4 dager) – effektene var statistisk signifikante.

* The Journal of  Alternative and Complementary Medicine 1995; 1: 361-369