Membrasin

Membrasin

Membrasin ®

Membrasin fremstilles av selskapet Aromtech Ltd i Finland. Siden starten i 1991 har selskapet spesialisert seg på fremstilling av ulike bæroljer. Man har satset store ressurser på forskning og har gjennom årene hatt et nært samarbeide med Åbo Universitetssykehus, der mange kliniske studier har vært gjennomført, frem for alt hva gjelder tindvedsoljeekstraktet SBA24. Arbeidet har resultert i nye, rike kilder av aktive substanser, men også til produkter, som f.eks. Membrasin ®.

Nyttige tindvedbær
Gjennom østlig folkemedisin har man lenge kjent til de nyttige tindvedbærene, men det var ikke før på begynnelsen av 1990-tallet at en gruppe forskere ved universitetet i Åbo, begynte å interessere seg for tindved og begynte å undersøke dette nærmere.Tindvedbær inneholder en  naturlig sammensetning av umettede fettsyrer og omega-7, sammen med vitamin A ( betakaroten ) og vitamin E

Patentert ekstrakt
Gjennom mange års intensiv forskning ved Åbo Universitet, lyktes man med å standardisere produksjonen av tindvedekstrakt til det patenterte ekstraktet SBA24, som utvinnes av hele tindvedbæret, der både fruktkjøtt og de fettsyrerike kjernene brukes. Fremstillingen skjer ved lav temperatur og i et syrefritt miljø som sikrer den høye kvaliteten og isolerer de følsomme fettsyrene og vitaminene uten at disse skades av varme, oksidasjon eller løsningsmidler (bare karbondioksid brukes i ekstraksjonen) SBA24 ble lansert på det finske markedet i 1997 og selges i dag i over 20 europeiske land. Membrasin er det eneste produktet på det norske markedet som inneholder det veldokumenterte tindvedekstraktet. SBA24.

For mer informasjon om produktene, klikk her.